UAB „Europaletės“ įgyvendina projektą „UAB „Europaletės“ modernios gamybinės bazės kūrimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. UAB „Europaletės“ planuoja investuoti į modernių palečių gamybos technologijų diegimą, taip sudarant sąlygas įmonės darbų pradžiai ir dideliam darbo našumo užtikrinimui, pardavimų ir eksporto apimčių augimui, bei konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto biudžetą sudaro 163 720,00 Eur, iš kurių 106 418,00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.